top of page
Crawling Toddler

A mozgásról

A mozgás fejlesztésének jelentőségét nem kérdőjelezhetjük meg.  A mozgás – a gyermek természetes életjelensége, alapszükséglete, mely az idegrendszer szerkezeti és működési egységeként jön létre. (idegrendszeri struktúrák+ funkciók)

Az idegrendszer érése a mozgás fejlődésével szoros egységben, kölcsönhatásban valósul meg. Vagyis a motorikus és értelmi képességek szoros összefüggésben léteznek. A mozgás fejlesztése kisgyermekeknél kulcsfontosságú, hiszen ez az idegrendszer hatékony, egészséges, harmonikus és egyenletes fejlődésének egyik alappillére. Sok kognitív képességünknek a megfelelő mozgásfejlődés az alapja.

Ezen keresztül készül fel az agy számos olyan feladatra, amelyet majd iskoláskorban kell elvégeznie. A rövid ideig tartó kúszás, a mászás, hintázás vagy annak hiánya évekkel később komoly tanulási és viselkedésbeli problémák okozhat.

A háborítatlan és optimális fejlődés folyamatát azonban napjaink digitális technikai dömpingje kedvezőtlenül befolyásolja. Ez érintheti az idegrendszert, mozgatórendszert, a szív-és keringési rendszert is.

A fejlődés korábbi szintjein létrejött hiányosságok a gyerek környezethez való alkalmazkodását és képességeinek kialakulását később is befolyásolják.(figyelemzavar,olvasás,írás nehézségei,magatartászavarok,mozgás koordináció zavarai)

A mozgásos ügyesség fejlesztésével olyan képességek megszerzésének is birtokába kerül a gyermek, melyek tanulmányi előmenetelét, az intézményekben harmonikusan megélt napjait nagyban elősegítik, támogatják. Ilyen pl. a tempókövetés, a figyelem teherbírása, összpontosítása, téri tájékozódása, tananyag jobb, könnyebb, tartós értelmezése.

A segítségnyűjtás egyik hatékony útját adják a  különböző mozgásterápiák. Ezek akár az idegrendszer más-más területeinek mozgáson keresztül történő stimulálásával érik el céljukat, akár  az adekvát izmok megerősítése, megnyújtása által, akár a terhelés mértékének változtatásával segíthetnek.

A mozgásfejlődés szakaszainak „átismétlésével” az idegrendszer plaszticitását kihasználva próbáljuk “újrahuzalozni” a kimaradt, nem működő idegrendszeri pályákat, hiszen a megfelelő központok aktivitásának hiánya áll a háttérben. A gyakorlatsorokkal több agyi területre is hatást fejtünk ki,aszerint,hogy az agy melyik területénél van elakadás, és azt az elakadt részt kell stimulálni. Ez célzott, megtervezett, adagolt, ismételt gyakorlatsor,ami a gyakorlatok többszöri, akár minden napos ismétlése esetén hatékonyak. A foglalkozások hatásfokát az ott  használt speciális eszközök nagymértékben elősegítik.

 Ezek a mozgásprogramok szolgálhatják a tanulási nehézségek oldását, a beszéd, a figyelem és a koncentráció fejlesztését, a finommotorika javítását stb.

A jó hír, és a legújabb kutatások eredménye is az, hogy az agyunk bármely életkorban képes fejleszteni magát. Érett idegrendszerrel lehet igazán jól dolgozni minden területen.

bottom of page