top of page

Molnár Éva

Logopédus– pszichopedagógus

Bemutatkozás

Szakvizsgázott gyógypedagógus – logopédus vagyok. Főiskolai diplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem logopédia – pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanárként. Tanulmányaim befejezését követően is mindig törekedtem szakmai ismereteim bővítésére. 2015 – ben szereztem szakvizsgát fejlesztő, differenciáló pedagógia szakirányon.

Logopédiai munkám során a foglalkozásokat az egyéni szükségleteknek megfelelően építem fel, figyelembe véve a gyermekek egyéni fejlődési sajátosságait, fejlődési ütemét, ismereteit, motivációját. Törekszem a gyermekek személyiségének mélyebb megismerésére, kibontakoztatására, önbizalmuk erősítésére, pozitív énképük, szabály-, és feladattudatuk kialakítására.

Terápiás munkám során foglalkozom a hangzó beszéd hibáival, a nyelvi fejlettség, az olvasás – íráskészültség elmaradásával küzdő gyermekekkel.

A foglalkozások oldott légkörben, játékos keretek között folynak, törekedve a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartására.

Szeretettel várom Önöket gyermekükkel.

bottom of page