top of page

Hugl Olga

Tervezett szenzomotoros tréning - TSMT

Bemutatkozás

Hugl Olga vagyok védőnő és TSMT terapeuta.

Védőnői munkám során feltűnt,hogy egyre több gyermeknél figyelhetőek meg az organikus éretlenség tünetei. Ennek következtében a gyermekek sajnos ijesztő mértékben veszítik el a sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességeiket. Kiváltó okokat és a megoldást keresve 2019-ben a BHRG Alapítványnál elvégeztem a neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálatot (LongiKid ©), majd 2020-ban az Egyéni Tervezett Szenzomotoros Tréningből (TSMT-I) tettem sikeres vizsgát. Reméltem,hogy a TSMT elvégzése után lehetőségem nyílik pozitív, kilátásokkal teli irányba terelni a velem kapcsolatban álló gyermekek sorsát.

A Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid ©),korai diagnosztika, mely 3 hónapos kortól 11 éves korig végezhető. Ez a vizsgálati módszer egy olyan egyedülálló és rendkívül részletes, diagnosztikai eljárás, amely alkalmas a gyermek mozgásos és kognitív, figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére és mellyel azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavar. A LongiKid© 11 nagyobb területet különböztet meg és 85 megfigyelési szempontot tartalmaz. A vizsgálat, a gyermek életkorától függően 45-90 perc alatt végezhető el. A vizsgálati eredmény egyaránt informatív az egészségügy- ben, az oktatásban dolgozó szakembereknek és a pszichológusoknak.

A Tervezett SzenzoMotoros Tréning (TSMT.), mozgásterápia, amely az idegrendszerre gyakorolt hatása révén újraszervezi, újrahuzalozza a neurológiai alapokat. Segít az agynak megszabadulni béklyóitól. 

A TSMT terápia feladatsora a nagy és finommozgások fejlesztése során

érleli, strukturálja tovább az idegrendszert .A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

 

Szeretettel várom önöket gyermekükkel, szombati napokon a Trambulin Képesség – és Mozgásfejlesztő Központban.(Tata, Bacsó Béla u.6.)!

(Előzetes bejelentkezés szükséges! Telefonszám:06-30-470-05-84.)

bottom of page